Vår arbetsprocess

Vi arbetar agilt och anpassar vår arbetsprocess för att den ska passa varje projekt så bra som möjligt.

Hur arbetar vi?

Bilden nedan visar hur vår grundprocess kan se ut, ingen designprocess är lik en annan men det är alltid bra att ha en grund att stå på. Vi arbetar agilt, vilket är ett flexibelt arbetssätt som innebär att vi kan anpassa vår process efter era behov. Detta arbetssätt ger utrymme för eventuella förändringar och möjligheten att anpassa processen efter nya faktorer som tillkommer under projektets gång. Skulle det visa sig att en viss aktivitet inte gynnar ert projekt kommer vi inte spendera resurser på den, utan istället gå vidare i processen vilket blir mer kostnadseffektivt. Antalet iterationer varierar beroende på projektets omfattning och resurser. För varje iteration vi utför ökar användarupplevelsen och produktvärdet.

En iterativ process

En iterativ process är A och O vid skapandet av nya digitala tjänster exempelvis webbdesign, grafisk design och digital marknadsföring. Det är lätt att skapa en design som till en början ser både välutvecklad och visuellt tillfredsställande ut men som efter implementation visar sig vara full av brister. Skapandet av digitala tjänster bör därför ske iterativt med hjälp av prototyper som kontinuerligt utvärderas och förbättras för att i slutändan bli en så välfungerande och användaranpassad produkt som möjligt. 

Ett första möte med våra kunder påbörjar processen där brainstorming och visualisering leder till konkreta skisser och skapandet av en första prototyp. Efter att dessa tankar och idéer blivit förverkligade i form av skisser eller digitala prototyper börjar den iterativa processen då våra idéer sätts på prov med hjälp av olika utvärderingsmetoder. Det är viktigt att få feedback i ett såpass tidigt skede då det ger oss möjligheten att styra designarbetet i rätt riktning. Efter den första iterationen åtgärdas eventuella brister, sedan utförs nya utvärderingar kontinuerligt tills en färdig, välutvecklad och användarvänlig produkt kan presenteras. 

Tveka inte att kontakta oss!

Maila oss eller använd kontaktformuläret om dina frågor, tankar eller idéer. Vi svarar alltid inom 24 timmar. 

Nvision Design AB © Copyright 2019

Denna webbplats använder Cookies, läs mer om våra Cookies här.