Tjänster

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder ett stort utbud av digitala tjänster där vi utför både stora och små jobb baserat på dina behov och önskemål. Genom att dels erbjuda vår specifika kompetens inom en rad digitala verktyg men även större projekt i form av förstudier, design, utveckling och uppföljande intervjuer kan vi försäkra oss om att vi hjälper dig att uppnå just din vision.

Copywriting

Copywriting

Copywriting är en viktig del för både stora och små bolag som i grund och botten handlar om att skriva en anpassad text med syfte att förmedla riktade budskap mot just din “användargrupp”. Vårt mål är att via text förmedla ett skriftligt innehåll som leder till att värdet för just ditt specifika varumärke ökar.

Grafisk design

Grafisk design

Grafisk design är i många fall ett företags ansikte utåt vilket innebär att en visuellt bristande design kan hindra ett företags framgång. Detta är självklart inte att rekommendera, därför använder vi oss av olika verktyg för att skapa kreativ design efter era behov. De vanligaste arbeten vi utför inom grafisk design är logotyper, portfolios, fotoredigering, posters och visitkort.

Ux-analys

Ux-analys

En användarvänlig design tar hänsyn till flera olika aspekter. Utöver att vara visuellt tilltalande spelar även navigation och interaktion minst lika stor roll hur användare upplever din hemsida eller tjänst. Med hjälp av en rad metoder och riktlinjer utför vi en djupgående analys för att utvärdera användbarheten samt matchningen mellan tjänsten och användarens behov för att slutligen föreslå eventuella förbättringar.

Webbdesign

Webbdesign

Webbdesign handlar om att kombinera en rad olika discipliner och färdigheter för att skapa en så visuellt och funktionellt tillfredsställande hemsida som möjligt. Genom tidigare nämnda verktyg i kombination med med vår spetskompetens inom UX design skapar vi unika hemsidor som inte endast har en visuellt tillfredsställande design, utan även bidrar till en bättre upplevelse för slutanvändaren. Vi arbetar främst med WordPress vilket är ett verktyg som fungerar utmärkt för att skapa en dynamisk och effektiv webbdesign och har använts för att skapa 34% av alla hemsidor på internet. 

Hör av dig!

hejsan@nvision.se

Nvision Design AB © Copyright 2019