Vad innebär

UX - User experience

User experience handlar om hur användare upplever och interagerar med en tjänst. Genom att förstå slutanvändarens mål och behov samt tjänstens användningskontext kan vi skapa en slutprodukt som uppfyller sitt syfte för den tänkta användargruppen.

J*vla skitsystem! Har nog de flesta tänkt. Ofta anser utvecklarna av en viss tjänst eller design att den är felfri då de själva förstår den till fullo och inte har någon vidare eftertanke kring hur slutanvändarna kommer att uppleva och interagera med tjänsten. Därifrån uppstod citatet “Av ingenjörer för ingenjörer” för att beskriva en icke-användarvänlig tjänst.

"Av ingenjörer för ingenjörer"

UX - User experience

User experience handlar om hur användare upplever och interagerar med en tjänst. Genom att förstå slutanvändarens mål och behov samt tjänstens användningskontext kan vi skapa en slutprodukt som uppfyller sitt syfte för den tänkta användargruppen.

J*vla skitsystem! Har nog de flesta tänkt. Ofta anser utvecklarna av en viss tjänst eller design att den är felfri då de själva förstår den till fullo och inte har någon vidare eftertanke kring hur slutanvändarna kommer att uppleva och interagera med tjänsten. Därifrån uppstod citatet “Av ingenjörer för ingenjörer” för att beskriva en icke-användarvänlig tjänst.

"Av ingenjörer för ingenjörer"

Vår designprocess

Varför arbeta iterativt? En iterativ process är A och O vid skapandet av nya digitala tjänster. Det är lätt att skapa en design som till en början ser både välutvecklad och visuellt tillfredsställande ut men som efter implementation visar sig vara full av brister. Skapandet av digitala tjänster bör därför ske iterativt med hjälp av prototyper som kontinuerligt utvärderas och förbättras för att i slutändan bli en så välfungerande och användaranpassad produkt som möjligt. 

Ett första möte med våra kunder påbörjar processen där brainstorming och visualisering leder till konkreta skisser och skapandet av en första prototyp. Efter att dessa tankar och idéer blivit förverkligade i form av skisser eller digitala prototyper börjar den iterativa processen då våra idéer sätts på prov med hjälp av olika utvärderingsmetoder. Det är viktigt att få feedback i ett såpass tidigt skede då det ger oss möjligheten att styra designarbetet i rätt riktning. Efter den första iterationen åtgärdas eventuella brister, sedan utförs nya utvärderingar kontinuerligt tills en färdig, välutvecklad och användarvänlig produkt kan presenteras. 

Bilden ovan visar hur vår grundprocess kan se ut, ingen designprocess är lik en annan men det är alltid bra att ha en grund att stå på. Vi arbetar agilt, vilket är ett flexibelt arbetssätt som innebär att vi kan anpassa vår process efter era behov. Detta arbetssätt ger utrymme för eventuella förändringar och möjligheten att anpassa processen efter nya faktorer som tillkommer under projektets gång. Skulle det visa sig att en viss aktivitet inte gynnar ert projekt kommer vi inte spendera resurser på den, utan istället gå vidare i processen vilket blir mer kostnadseffektivt. Antalet iterationer varierar beroende på projektets omfattning och resurser. För varje iteration vi utför ökar användarupplevelsen och produktvärdet.

Hör av dig!

hejsan@nvision.se

Nvision Design AB © Copyright 2019