Villkor och GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen började gälla den 25 Maj 2018 inom hela EU. Den ersätter dessutom den gamla PUL (Personuppgiftslagen). 

Vilka är vi?

Då Nvision Design AB är ett registrerat aktiebolag berör GDPR vår verksamhet.

Vår webbplats är: https://www.nvision.se.

Personlig data

Då vi skapar digitala tjänster på uppdrag av våra kunder kommer vi samla in data samt erhålla personliga uppgifter. Detta innebär att vi kommer agera som personuppgiftsbiträde. Ytterligare detaljer uppvisas i kontrakt vid uppstart av ett nytt projekt.
 
Genom att kontakta Nvision Design AB kommer vi initialt ta del av följande uppgifter:
  • Namn
  • E-postadress
  • IP adress 

 

Under våra förstudier tillämpas diverse och datainsamlingsmetoder och det insamlade material lagras på Google Drive och kommer då användas under projektets gång för att sedan arkiveras eller raderas om kunden så önskar. Nvision Design AB värnar om dina personliga uppgifter vilket innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till dina uppgifter för att utveckla en produkt eller tjänst kommer att ha tillgång till dem. Vi ger även möjligheten för våra kunder att vara anonyma, om detta är fallet kommer inga förstudier att genomföras och inga personliga uppgifter lagras. Skulle kunden ha behov av eller vilja ha tillgång till material samt insamlade uppgifter knutet till projektet kommer dessa att tilldelas i pappersform eller via e-post på förfrågan. 

 

Marknadsföring

Nvision Design AB kan använda material i marknadsföringssyfte, detta inkluderar bilder filmer och logotyper. Medier som marknadsföringen sker inom är Instagram, Facebook, Linkedin samt på vår egen hemsida. Nvision Design AB har inget tillstånd att använda något material i marknadsföringssyfte utan kundens samtycke.

Cookies

Hur används Cookies på Nvision.se?

Cookies på vår hemsida används för att samla in statistik som exempelvis antal besökare på vår webbplats och vilken sorts interaktion med hemsidan som är vanligast. Detta gör vi för att kontinuerligt förbättra vår hemsida och i slutändan leverera en trevligare användarupplevelse för våra besökare.

Vill du inte att vi använder Cookies på din webbläsare?

Om du inte vill dela med dig av denna information kan du enkelt stänga av lagringen av Cookies på din webbläsare. Hur du gör detta kan du hitta i webbläsarens hjälpfunktion.

Denna webbplats använder Cookies, läs mer om våra Cookies här.